Terapia logopedyczna

27 gru 2015 | OREW Formy terapi

Metody stosowane w terapii logopedycznej:
Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem:

  • metody mechanicznej polegającej na uwrażliwieniu miejsca i ułożeniu narządów artykulacyjnych w trakcie artykułowania danej głoski. Podczas pracy tą metodą wykorzystuje się instrumentarium logopedyczne.
  • metody fonetycznej polegającej na wykorzystywaniu głoski poprawnie artykułowanej w celu uzyskania poprawnego brzmienia głoski zaburzonej (metoda fonetycznych przekształceń).

logopeda1
Zakres prowadzonej terapii logopedycznej obejmuje:

w przypadku dzieci mówiących rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej sprawne komunikowanie się z otoczeniem i wypełnianie różnych ról społecznych.

w przypadku dzieci u których mowa nie rozwija się, wprowadza się metody alternatywnej komunikacji czyli niewerbalnych sposobów porozumiewania się przy użyciu znaków graficznych, manualnych itp.:

– system komunikacji znakowo – obrazkowej piktogramy, służy do rozwijania komunikacji dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie oraz dla osób z poważnymi problemami w zakresie rozumienia języka i posługiwania się mową dźwiękową,

– symbole Blissa to system porozumiewania się, w którym słowa przedstawione są w postaci rysunku,

– elementy języka migowego.

U osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim stosuje się masaż twarzy i języka usprawniający motorykę narządów artykulacyjnych, mających na celu doskonalenie techniki karmienia, ćwiczenia żucia, gryzienia.

W przypadku opieki nad dziećmi w ramach PWI prowadzi się zajęcia: masażu twarzy i języka oraz ćwiczenia wspomagające rozwój mowy.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content