Warsztaty Terapii Zajęciowej

WTZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z chorobami współistniejącymi.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

WTZ jest placówką pobytu dziennego – czas pobytu uczestników w warsztacie wynosi 7 godzin dziennie (35 godzin tygodniowo). W zajęciach bierze udział siedemdziesięciu uczestników. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Warsztat zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu. Terapia zajęciowa odbywa się w 14 pracowniach:

 • usług remontowych,
 • stolarsko – snycerskiej,
 • witrażu,
 • tkackiej,
 • sztuki użytkowej,
 • sensoplastyki,
 • ceramicznej,
 • gospodarstwa domowego,
 • papieroplastyki,
 • ogrodniczej,
 • pirografii,
 • rękodzieła,
 • komputerowo-poligraficznej,

Ponadto nasi uczestnicy korzystają z zajęć z psychologiem oraz fizjoterapeutą. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z muzykoterapii, choreoterapii, self-adwokatury. Na terenie WTZ działa także, prowadzone przez uczestników, Radio SoVo.

WTZ, najstarsza placówka PSONI Koło w Bytomiu, działająca od 1994 roku, oferuje dwie formy rehabilitacji: społeczną i zawodową.

Celem rehabilitacji społecznej jest włączenie uczestników do życia w środowisku ludzi pełnosprawnych i tworzenie warunków do ich pełnej integracji ze społeczeństwem poprzez usuwanie barier społecznych. Poprzez realizację treningu ekonomicznego kształtowane są umiejętności dysponowania własnymi środkami finansowymi.

Rehabilitacja zawodowa to przygotowywanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ), Zakładzie Pracy Chronionej (ZPChr.) bądź na otwartym rynku pracy – w zależności od ich indywidualnych możliwości.

Podstawą przyjęcia jest zgoda Zarządu Koła wydana na podstawie podania uczestnika i zgoda podmiotu dotującego, tj. PFRON poprzez Gminę Bytom, o którą występuje do Gminy Koło.

Wesprzyj na różne sposoby!

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 - 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 - 15.00

Skip to content