Nasze projekty

JesteśMY – od przedmiotowego do podmiotowego podejścia w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

W ramach powyższego projektu organizowana jest Interdyscyplinarna konferencja popularno-naukowa „JesteśMY”. Holistyczne wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną. Zdrowie – terapia – praca, która odbędzie się 17 października 2023 r. o godz. 10.00 w Bytomskim Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie potwierdzenia wpłaty darowizny na cele statutowe PSONI Koło w Bytomiu w wysokości 40 zł na konto PSONI Koło w Bytomiu. Nr konta: 67 1050 1230 1000 0022 6750 2793

W tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe – konferencja”.

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres email: konferencja@psonibytom.org
z listą nazwisk osób, które będą uczestniczyć w konferencji.
W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę uczestników wraz
z zaproszeniem oraz szczegółowym programem.

W dniu konferencji przy wejściu do BCK na stanowisku biura konferencji
po zarejestrowaniu otrzymają Państwo kartę do głosowania na nagrodę publiczności
w konkursie plastycznym „JesteśMY. 60 lat PSONI”.
Wernisaż prac konkursowych odbywać się będzie w holu BCK. Biuro konferencji będzie czynne od 9.00 do 15.30.

Po konferencji na podany adres email zarejestrowani uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

 

Skip to content