Realizujemy projekty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prowadzenie wieloaspektowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi

Informujemy, że w ramach konkursu 1/2023 „Możemy więcej” polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną koło w Bytomiu realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Prowadzenie wieloaspektowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi”.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024r.-31.03.2027r.

Celem działań jest tworzenie wielorako niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz dorosłym warunków do lepszego funkcjonowania, osiągania przez nich jak największej samodzielności, niezależności osobistej, autonomii, poczucia sprawczości własnej i rozwój osobowości poprzez wielokierunkową stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego a także kompleksową, szeroko pojętą  rehabilitację.

 

Zasady rekrutacji:

Z usług placówki mogą korzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe  od  2,5-25 roku życia
z niepełnosprawnością intelektualną wraz z chorobami sprzężonymi. Warunkiem rekrutacji jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a także podpisanie  Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu przez osoby chętne do uczestnictwa w projekcie lub przez ich przedstawiciela ustawowego.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Hipoterapia
  • Dogoterapia
  • Tenis stołowy
  • Zajęcia sportowe judo

Rehabilitacja 25 plus

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu Realizuje projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Rehabilitacja 25 plus”

Miejsce realizacji projektu:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy PSONI Koło w Bytomiu,
ul. Małachowskiego 36
41-907 Bytom
tel. 32/387 03 06, 32 282 50 77
e-mail orew@psonibytom.org

Termin realizacji projektu: 01.09.2023-30.06.2024
Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualna i chorobami sprzężonymi powyżej 24 roku życia , które ukończyły edukację w placówkach specjalnych, wsparcia instytucjonalnego w zakresie rehabilitacji i zapobieganiu wykluczenia społecznego

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
Rehabilitacja ruchowa
Rehabilitacja społeczna
Terapia zajeciowa

Skip to content