PRACA!

19 mar 2018 | OREW Aktualności, PSONI Bytom

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisku Główny Księgowy na okres 6 lub 12 miesięcy. Wymiar etatu do uzgodnienia.

Zakres Obowiązków:
• Prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki,
• Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych i księgowych,
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• Opracowywanie planów finansowych jednostki,
• Sporządzanie sprawozdawczości finansowo–księgowej (dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym sporządzanie sprawozdań finansowych)
• Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu kontroli dokumentów, kasowej i inwentaryzacji.
• Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
• Kontrola dowodów księgowych i ich dekretacji potwierdzona własnoręcznym podpisem.
• Sporządzanie zestawień i sprawozdań dla potrzeb Zarządu Stowarzyszenia oraz załatwianie korespondencji działu,
• Kierowanie działem księgowo-finansowo- kadrowym.

 • Wymagania:
  – Wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunki: finanse, rachunkowość),
  – Doświadczenie pracy na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego (w jednostce finansów publicznych, Stowarzyszeniu, Fundacji itp.)
  – Niekaralność za przestępstwa:
  – Znajomość programów: Insert GT: Rewizor i Gratyfikant oraz pakietu MS Office;
  – Zaangażowanie, dokładność i sumienność,
  – Rozwinięte umiejętności interpersonalne.

TEL. KONTAKTOWY : 32 387 31 18, 693 695 150
ADRES : ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
WWW: http://www.psonibytom.org

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content