Mieszkania Chronione szansą na niezależne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną

1 wrz 2019 | PSONI Bytom

1 lutego 2019 roku PSONI Koło w Bytomiu rozpoczęło realizację projektu” Mieszkania Chronione szansą na niezależne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego przez gminę Bytom. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektu pod nazwą „Mieszkania Chronione szansą na niezależne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną”  współfinansowanego w latach 2017-2018 przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.2.1. Przedstawiona oferta realizacji zadania stanowi część zabezpieczenia kontynuacji działań po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa.

Mieszkania Chronione stwarzają osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości do samodzielnego  i  niezależnego życia oraz umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym w integracji ze społecznością lokalną. Tworzą elastyczny system wsparcia odpowiadający potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną ( z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych).

 

Mieszkania dysponują obecnie 19 miejscami, w tym 9 miejsc dla kobiet i 10 miejsc dla mężczyzn. Wszelkich informacji na temat warunków rekrutacji i dostępności miejsc pobytu udziela kierownik placówki Mieszkania Chronione PSONI Koło w Bytomiu Jolanta Glińska te. 512 936 938 oraz Zarząd PSONI Koło w Bytomiu.

.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content