Metoda Knilów

27 gru 2015 | OREW Formy terapi

PROGRAMY AKTYWNOŚCI „ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, KONTAKT I KOMUNIKACJA” M. I CH. KNILL

Programy stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa. Mogą również stanowić bazę wyjściową dla rozwoju rozumienia i używania języka.
Mogą być z powodzeniem stosowane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej.
Całość składa się z następujących części:
 Programu Wprowadzającego
 Programu Pierwszego
 Programu Drugiego
 Programu Trzeciego
 Programu Czwartego
 Programu Specjalnego
Każdy program trwa od 8 do 25 minut. Do wykonania aktywności opisanych w programach używane są różne części ciała w różny sposób. Wykorzystują one m.in.: kołysanie, wymachiwanie rękami, klaskanie (w Programie Wprowadzającym), spacerowanie i taniec (w Programie Czwartym). Stopień trudności wykonywanych czynności narasta z każdym programem.
Program Wprowadzający wykorzystuje się po to, aby móc określić ramy programowe dla tych dzieci, które są hiperaktywne, bardzo małe albo mają niewystarczającą koncentrację uwagi, aby uczestniczyć w innym programie. Przeprowadzenie programów 1 – 4 wymaga znacznie większej świadomości społecznej dziecka, ruchliwości, koordynacji, większej świadomości ciała, większej samokontroli, jak również wyższego poziomu rozumienia pojęciowego. Program SPH (Specjalny) jest przeznaczony szczególnie do pracy z dziećmi, które są bardzo niesprawne fizycznie lub z takimi, które potrzebują więcej czasu na wykonanie czynności.
Podczas realizacji programów brane są pod uwagę następujące wytyczne:
® częstotliwość – uzależniona od indywidualnych cech dziecka, od tego, jak często potrzebuje ono ćwiczeń
® czas i miejsce – szczególnie ważny jest wybór odpowiedniej pory dnia, kiedy dziecko jest optymalnie ożywione
® wyposażenie – podstawę stanowi koc (mata) oraz odtwarzacz CD/magnetofon.

Umiejętne używanie Programów Aktywności, z uwzględnieniem warunków niezbędnych do ich przeprowadzania, stwarza podstawy, dzięki którym aktywna komunikacja oraz znaczące używanie języka przez dziecko mogą stopniowo wzrastać.

Opracowała B. Grzeszcz

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content