„Dostępna administracja publiczna” – zgłoś się na szkolenia

25 sie 2022 | Aktualności, OREW Aktualności

W związku z polepszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach dla przedstawicieli/ek kadry administracji publicznej na szczeblu centralnym pt. “Dostępna administracja publiczna”.

Szkolenia są bezpłatne i dotyczą tematyki dostępności oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy/czki Projektu zdobędą wiedzę, umiejętności, a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakimi powinni się kierować w codziennej pracy by tworzyć środowisko równych szans oraz przestrzegać zasad Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i przepisów krajowych (m.in. Ustawa o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami).

Szkolenie obejmuje również warsztaty symulacyjne w zakresie różnych rodzajów niepełnosprawności.

Harmonogram aktualnych szkoleń jest dostępny pod linkiem:

Harmonogram wsparcia – link

Zapraszamy do zgłoszenia za pośrednictwem formularza:

Formularz zgłoszeniowy – link 

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt: adam.zawisny@psoni.org.pl lub +48 511 111 747

Po wypełnieniu internetowego formularza zgłoszeniowego uczestnicy będą proszeni o wypełnienie i dostarczenie na szkolenie oryginałów poniższych dokumentów:
a) formularza uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu)
b) potwierdzenia zgłoszenia przez pracodawcę. (zał. nr 3 do Regulaminu)

Dokumenty te, wraz z Regulaminem oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, zostały załączone do niniejszej wiadomości.

Więcej informacji o projekcie oraz kryteria naboru na szkolenia można znaleźć na stronie projektowej:

https://psoni.org.pl/projekty/realizowane

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Pokrywamy koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne). Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

W późniejszym czasie będzie ogłaszana również rekrutacja na kolejne terminy szkoleń.

Szkolenie organizowane w ramach projektu “DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polski Związek Głuchych

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content