Życie osób niepełnosprawnych  w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy

30 kwi 2020 | PSONI Bytom

PSONI Koło w Bytomiu rozpoczęło realizację projektu „Życie osób niepełnosprawnych  w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany od 01.03.2020 do 31.12.2022.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług dziennej opieki społecznej poprzez utworzenie 15 miejsc, w nowo powstałym Domu Dziennej Pomocy w Bytomiu ul. Małachowskiego 36.  Uczestnicy projektu to 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planuje się: prace remontowe związane z dostosowaniem placówki, zakup wyposażenia oraz bieżące funkcjonowanie czyli realizację działań ukierunkowanych na integrację społeczną, zawodową i hortiterapię.  Placówka będzie prowadzić nierealizowane dotąd na terenie Bytomia formy terapii w ogrodzie sensorycznym. Efekty prowadzonych działań monitorowane będą przez osiągnięcie wskaźników założonych w projekcie tzn. liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w projekcie i liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 2 665 838,81 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 2 479 230,09  PLN

 Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym związane z rekrutacją uczestników projektu,  dostępne są:

w Biurze Projektu ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu,

pod adresem e-mail: ddw.ogrod@psonibytom.org

telefonicznie pod numerem: 32 387 03 06, 512 936 938

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content