Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy

11 maj 2020 | PSONI Bytom

PSONI Koło w Bytomiu zaprasza wszystkie dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujące lub w inny sposób funkcjonujące w OSI w Bytomiu do udziału  w   projekcie „Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna     w ramach Dziennego Domu Pomocy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2022.

 Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług dziennej opieki społecznej poprzez utworzenie 15 miejsc, w nowo powstałym Domu Dziennej Pomocy w Bytomiu ul. Małachowskiego 36.  Uczestnicy projektu to 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Placówka będzie prowadzić nierealizowane dotąd na terenie Bytomia formy terapii w ogrodzie sensorycznym.

 Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu, w tym związane z rekrutacją uczestników projektu,  dostępne są:

w Biurze Projektu ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu,

pod adresem e-mail: ddw.ogrod@psonibytom.org

telefonicznie pod numerem: 32 387 03 06, 512 936 938.

Serdecznie zapraszamy.

W przypadku pytań lub wątpliwości udzielimy wszelkich informacji.

W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji do projektu, Formularz zgłoszeniowy   i Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

 

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content