Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy”,

30 cze 2021 | Aktualności, PSONI Bytom

PSONI Koło w Bytomiu informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy”, nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.02.03-24-03CD/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI. W załączeniu protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie grupowych lekcji języka angielskiego.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content