PSONI Ogród

2 kwi 2023 | OREW Aktualności, PSONI Bytom, Strona główna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyraził zgodę na wydłużenie trwania projektu realizowanego przez PSONI Koło w Bytomiu pod nazwą „Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.03.2020 do 01.03.2023r., o kolejne dwa miesiące tj. do 31.05.2023r.

DZIĘKUJEMY

 

 

UCZESTNICY  DZIENNEGO DOMU POMOCY  prowadzonego w ramach projektu
„Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy” o numerze WND-RPSL.09.02.03-24-03CD/18
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Podziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content