PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM AAC.

18 paź 2020 | OREW Aktualności

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM AAC.

Październik to miesiąc, który na całym świecie poświęcony jest AAC czyli alternative and augmentative communication co oznacza komunikację zastępczą (alterntive communication)
i wspomagającą (augmentative communication)
.

Komunikowanie się z otoczeniem to najważniejsza potrzeba psychiczna każdego człowieka.
Dla osób, które nie posiadają tej umiejętności, bądź posiadają ją w stopniu ograniczonym, uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację zostały stworzone alternatywne 

i wspomagające metody komunikacji. To nic innego jak system działań pozwalający tym osobom na porozumiewanie się wszelkimi dostępnymi sposobami. Dzięki temu można przede wszystkim pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stać się niezależnym. Pozwala to również dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli, uczucia i swoje emocje. Ważne jest, aby osoba z ograniczoną mową mogła dzięki odpowiednio dobranym urządzeniom nawiązywać skuteczny kontakt z otoczeniem i dokładnie to otoczenie poznawać. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Ma to duży wpływ na podniesienie własnej wartości i rozwinięcie kompetencji społecznych. Indywidualny system komunikacji powinien być rozwojowy i dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby, która z niego korzysta. W zależności od stopnia niepełnosprawności, zarówno motorycznej jak i intelektualnej proponuje się odpowiedni system wspomagający porozumiewanie się. W dobieraniu metod oraz narzędzi ważne są indywidualne predyspozycje 

i możliwości oraz osobiste preferencje dzieci i młodzieży. Praca nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych jest procesem długim i trudnym. Przede wszystkim wymaga wyposażenia osoby niemówiącej w odpowiednie narzędzia do komunikacji, nauki korzystania z nich, ale także odpowiedniej organizacji otoczenia. Powinna odbywać się podczas zajęć edukacyjnych, zajęć terapeutycznych, a także w środowisku domowym. Co za tym idzie, aby uzyskać oczekiwane efekty należy korzystać z wybranej metody zarówno w bliskim i dalszym środowisku, w każdy możliwy dla ucznia sposób, z zastosowaniem odpowiednich wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania procesu komunikowania się 

w różnych sytuacjach (w szkole, w domu, w sklepie, na spacerze, podczas wycieczki czy uroczystości rodzinnych itp.). 

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content