„Możemy więcej” – wieloaspektowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi

19 maj 2020 | PSONI Bytom

Informujemy, że w ramach konkursu 4/2017 w  OREW  realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Możemy więcej” – wieloaspektowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi

Miejsce realizacji projektu:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy PSONI Koło w Bytomiu, ul. Małachowskiego 36

41-907 Bytom

tel. 32/387 03 06, 32 282 50 77

e-mail orew@psonibytom.org

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2018r.-31.03.2021r.

Celem działań jest tworzenie wielorako niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz dorosłym warunków do lepszego funkcjonowania, osiągania przez nich jak największej samodzielności, niezależności osobistej, autonomii, poczucia sprawczości własnej i rozwój osobowości poprzez wielokierunkową stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego a także kompleksową, szeroko pojętą  rehabilitację.

 

Zasady rekrutacji:

Z usług placówki mogą korzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe  od  3-25 roku życia
z niepełnosprawnością intelektualną wraz z chorobami sprzężonymi. Warunkiem rekrutacji jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a także podpisanie  Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu przez osoby chętne do uczestnictwa w projekcie lub przez ich przedstawiciela ustawowego.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

Hipoterapia

Dogoterapia

Tenis stołowy

Zajęcia sportowe judo

 

Harmonogram działań

Hipoterapia: wparciem objętych jest 55 beneficjentów, zajęcia prowadzone są cztery razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)

Dogoterpia: wsparciem objętych jest 35 beneficjentów – zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)

Tenis stołowy: wsparciem objętych jest 19 beneficjentów, zajęcia odbywają się dwa razy w         tygodniu (wtorek, środa)

Zajęcia sportowe judo – wsparciem objętych jest 16 osób, zajęcia odbywają się raz w tygodniu

(czwartek)

 

 

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content