Jesteśmy jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

5 cze 2018 | Aktualności

Z dumą chcemy poinformować, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu jest jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego jest organizacją skupiającą organizacje pozarządowe aktywnie działające na rzecz rozwoju zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Do jej celów należy promowanie zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, integracja środowisk uczestniczących w zatrudnieniu wspomaganym, promocja wiedzy i standardów zatrudnienia wspomaganego, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

Priorytetem Federacji jest popularyzowanie i wdrażanie standardów etycznych związanych z wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowisku pracy, poszanowanie godności, różnorodności i autonomii tych osób.

Federacja została założona w czerwcu 2015 roku, jednak jej pełna rejestracja sądowa dokonała się 07.07.2016. Obecnie Federację tworzy czternaście organizacji z terenu całej Polski. Każda z nich ma bogate doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej i wsparcia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Działania Federacji wspierane są przez radę programową, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, wieloletni pracownicy instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele pracodawców. Członkowie Federacji działają w oparciu o Kartę Etyczną, która narzuca wysokie standardy postępowania zarówno w działaniach na rzecz Federacji jak i we współpracy pomiędzy samymi organizacjami.

Działania Federacji prowadzone są poprzez organizację konferencji i sympozjów naukowych, udział w projektach i programach pilotażowych na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz na organizacji różnego typu akcji promocyjnych.

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego jest otwarta na nowych członków – zarówno organizacje jak i osoby fizyczne. Organizacja prowadzi stronę internetową www.pfzw.pl oraz profil w mediach społecznościowych LINK

Osoby zainteresowane zatrudnieniem wspomaganym, dla których bardziej miarodajna i efektywniejsza jest rozmowa indywidualna „tete a tete” proszone są o kontakt z Panem Adamem Mstowskim z naszego Centrum DZWONI.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content