25 cze 2020 | PSONI Bytom

PSONI Koło w Bytomiu poszukuje osób do zatrudnienia w ramach projektu pn. „Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy”, nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.02.03-24-03CD/18  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI. na następujące stanowiska:

 1. Terapeuta – wymagane min. wykształcenie średnie i  studium terapii zajęciowej ( kurs terapii zajęciowej).
  Praca na pełny etat – umowa o pracę.
 2. Fizjoterapeuta – wymagane wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia.
  Praca na pełny etat – umowa o pracę.
 3. Logopeda – wymagane wykształcenie wyższe, studia podyplomowe z zakresu logopedii.
  Praca na ½  etatu – umowa o pracę.
 4. Pielęgniarka – wykształcenie minimum średnie z dyplomem pielęgniarki/ratownik medyczny.
  Praca na pełny etat lub ½  etatu – umowa o pracę.
 5. Ogrodnik – min 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z pielęgnacją terenów zielonych, szeroka wiedza o roślinach, gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

Praca na pełny etat – umowa o pracę.

Pozostałe informacje dotyczące zatrudnienia uzyskać można w Biurze Projektu w Bytomiu
ul. Małachowskiego 36  w godz. 8.00-16.00 lub telefonicznie  Jolanta Glińska 512 936 938.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content